מעלית חניה דו-פוסטית

  • Two Post Parking Lift

    מעלית חניה דו-פוסטית

    וו פוסט מכונית מעלית לאמץ שיטות נהיגה הידראוליות, פלט משאבה הידראולית שמן בלחץ גבוה לדחוף את הגליל ההידראולי כדי להסיע את לוח האריזה לרכב מעלה ומטה, להשיג את מטרת החניה. כאשר לוח החניה לרכב למקום החניה על הקרקע, הרכב יכול להיכנס או לצאת. הצעה מותאמת אישית