שולחן הרמת מספריים

  • Pit Scissor Lift Table

    שולחן הרמת מספריים

    שולחן הרמת המספריים באמצעות עומס בור משמש בעיקר להעמסת סחורות על המשאית, לאחר התקנת הפלטפורמה בבור. בשלב זה, השולחן והאדמה נמצאים באותה רמה. לאחר העברת הסחורה לרציף, הרם את הרציף למעלה, ואז נוכל להעביר את הסחורה למשאית.